Vui chơi Suối Tiên

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh mầm non được vui chơi thỏa thích sau những ngày học tập, đồng thời tạo điều kiện cho các bé được tiếp cận, tìm hiểu và khám phá về môi trường xung quanh, thông qua đó cũng rèn luyện sức khỏe cho các bé, trường Duy An đã tổ chức chuyến đi chơi cho các bé tại Khu du lịch Suối Tiên.