Chuyên đề đổi mới tổ chức bữa ăn

Trường mẫu giáo Duy An thực hiện “Chuyên đề đổi mới tổ chức bữa ăn” cho trẻ ở khối lá. Qua chuyên đề các bé đã có một số kỹ năng sống như : bé biết thực hiện các thao tác rửa tay và lau mặt, biết cùng cô chuẩn bị giờ ăn, chuẩn bị bàn ăn, bé tự chọn lựa và lấy thức ăn theo nhu cầu. Biết dọn dẹp và phân loại đồ dùng sau khi ăn uống, đồng thời hình thành hành vi văn minh văn hóa trong ăn uống.

CÁC BÉ THỰC HIỆN THAO TÁC RỬA TAY VÀ LAU MẶT

BÉ CHUẨN BỊ BÀN ĂN

CHÚC BÉ ĂN NGON MIỆNG